Ścieżka powrotu

Ustawienia

Aby wydrukować kolory podstawowe lub szarości można posłużyć się pewnymi sztuczkami, które poprawią jakość szarości i innych kolorów podstawowych.


Jeśli mamy do wydruku plik czarno-biały (odcienie szarości) należałoby go drukować używając tylko czarnego atramentu aby uzyskać możliwie najbardziej neutralny kolor szarości.

Aby zmienić prędkość przesuwu karetki należy wejść we właściwości konkretnej pracy.
Aby tego dokonać należy wybrać pracę z listy i kliknąć na nią dwukrotnie.

Na zmianę kalibracji przesuwu materiału są dwa sposobu. Można ją zmienić w maszynie lub w programie. W tym miejscu opiszę zmianę kalibracji w programie VW.
Aby zmienić kalibrację należy wejść we właściwości konkretnej pracy. Aby tego dokonać należy wybrać pracę z listy i kliknąć na nią dwukrotnie.

Aby dodać nowe profile do programu Roland VersaWorks należy wejść do Eksploratora materiałów (Media Explorer)...

Aby to uczynić należy kliknąć w głównym menu programu VersaWorks na Materiały (Media).