Ścieżka powrotu

Najczęściej zadawane pytania

Aby dodać nowe profile do programu Roland VersaWorks należy wejść do Eksploratora materiałów (Media Explorer)...

Aby to uczynić należy kliknąć w głównym menu programu VersaWorks na Materiały (Media).

Aby wydrukować kolory podstawowe lub szarości można posłużyć się pewnymi sztuczkami, które poprawią jakość szarości i innych kolorów podstawowych.


Jeśli mamy do wydruku plik czarno-biały (odcienie szarości) należałoby go drukować używając tylko czarnego atramentu aby uzyskać możliwie najbardziej neutralny kolor szarości.

Na zmianę kalibracji przesuwu materiału są dwa sposobu. Można ją zmienić w maszynie lub w programie. W tym miejscu opiszę zmianę kalibracji w programie VW.
Aby zmienić kalibrację należy wejść we właściwości konkretnej pracy. Aby tego dokonać należy wybrać pracę z listy i kliknąć na nią dwukrotnie.

Aby zmienić prędkość przesuwu karetki należy wejść we właściwości konkretnej pracy.
Aby tego dokonać należy wybrać pracę z listy i kliknąć na nią dwukrotnie.