Ścieżka powrotu

heads scrapW Polkosie stare głowice nie lądują w śmietniku razem z innymi odpadami. Trafiają do firmy odbierającej elektrozłom. Głowice są mielone na proszek, z którego odzyskuje się róźne cenne metale. W ten sposób chronimy środowisko przez odzysk cennych surowców. Zanim zostawisz sobie stare popsute głowice zastanów się czy nie lepiej oddać je do recyklingu.