Ścieżka powrotu

Na zmianę kalibracji przesuwu materiału są dwa sposobu. Można ją zmienić w maszynie lub w programie. W tym miejscu opiszę zmianę kalibracji w programie VW.
Aby zmienić kalibrację należy wejść we właściwości konkretnej pracy. Aby tego dokonać należy wybrać pracę z listy i kliknąć na nią dwukrotnie.

Po otwarciu właściwości pracy z lewej strony okna należy wybrać "Printer Controls" / "Ustawienia plotera".

W polu "Feed Calibration Controls" / "Kalibracja przesuwu materiału" mamy do wyboru trzy opcje.

Use Default Media Settings / Użyj domyślnych ustawień materiału - to ustawienie wpisuje do maszyny i nadpisuje ustawienie maszyny przez wartość, która została ustalona w momencie tworzenia profilu. Ta opcja zwykle nie jest używana gdyż parametr ten zmienia się w miarę odwijania rolki, więc ciężko jest znaleźć jakąś uniwersalną wartość.
Use Custom Setting / Użyj własnych ustawień - w ten sposób można nadpisać ustawienie w maszynie wartością, którą znamy z własnego doświadczenia lub można ją obliczyć na podstawie długości wydrukowanej oraz oczekiwanej.
Use Printer Setting / Użyj ustawień maszyny - Gdy ustawimy tą opcję to ustawienia w maszynie są najważniejsze.