Ścieżka powrotu

Aby zmienić prędkość przesuwu karetki należy wejść we właściwości konkretnej pracy.
Aby tego dokonać należy wybrać pracę z listy i kliknąć na nią dwukrotnie.

 

 

 

Po otwarciu właściwości pracy z lewej strony okna należy wybrać "Quality" / "Jakość".

W tym oknie jest pole:

 

 

Po zaznaczeniu "Ignore Default Settings" / "Ignoruj standardowe ustawienie" możliwa jest zmiana prędkości posuwu karetki. Zwalniając karetkę można usunąć problemy związane z pyleniem atramentu spowodowane elektryzowaniem się materiału oraz usunąć problemy z rozlewaniem się atramentu w mocno nasyconych kolorach lub druku w trybie "Overprint" / "Naddruk" x2 - druk ten jest wykorzystywany przy druku na materiałach do podświetleń.