Ścieżka powrotu

Nasze dotacje unijne

„Zaprezentowanie oferty i zwiększenie rozpoznawalności firmy P.H.U. „Polkos" dzięki uczestnictwu na „Międzynarodowych Targach Artykułów i Usług Reklamowych Euro – Reklama OUTDOOR EXPO 2009" w Poznaniu (Polska) w dniach 21 – 24 kwietnia 2009 roku."

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Firma P.H.U. „POLKOS" Mariusz Kosior otrzymała dofinansowanie na projekt, którego:

całkowita wartość wynosi 41 801,35 PLN,
kwota dofinansowania z EFRR wynosi 20490,64 PLN,
kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 3616,00 PLN,
wkład własny wynosi 17694,71 PLN.


Dotacje unijne
Skorzystaj z dotacji unijnych - skontaktuj się z firmą, która profesjonalnie zajmuje się przygotowaniem wniosków.


Informacje dla przedsiębiorstw z województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw R.P.O.


W styczniu 2010r. zostanie ogłoszony konkurs tylko dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ubiegłym konkursie wszystkie firmy, które przygotowały poprawną dokumentację otrzymały dofinansowanie! Poziom dofinansowania aż do 70%

Informacja o działaniu 5.2.1. - Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

Kryteria - działania 5.2.1.

 
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw R.P.O.


21 października 2009r. został ogłoszony konkurs dla przedsiębiorstw: Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród małych, średnich i dużych firm, gdyż jest on ostatnim w tej perspektywie wydatkowania środków UE w latach 2007 – 2013. Firmy mogą uzyskać aż do 70% dofinansowania na inwestycje.

Termin naboru projektów: 1 - 15 marca 2010r.

W ramach tego Konkursu można ubiegać się o refundację inwestycji rozpoczętych po 1 stycznia 2009r.

W konkursie mogą brać udział również mikroprzedsiębiorstwa.

 

Informacja o działaniu 5.2.2. - Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.
Kryteria - działania 5.2.2.